Categorie archief: Gent informeert

gratis water- en energiebeurs in Gent

Komende zaterdag (27/9) organiseert Curieus Muide/Meulestede een grote water- en energiebeurs in de Buurtloods te Gent. Het is niet op wijkniveau, maar op stadsniveau; alle geïnteresseerde Gentenaars (en inwoners van buiten de stadsgrenzen) zijn welkom op deze bijzondere beurs. De deelnemers zijn niet van de minste: REGent, energiecel OCMW Gent, TMVW, Eandis, MilieuAdviesWinkel, Samenlevingsopbouw en architect Desoete. Al deze deelnemers geven gratis en zeer toegankelijk informatie aan zowel eigenaars, huurders als verhuurders.

Vragen zoals: Welke premies kan ik krijgen? Hoeveel centimeter isolatie heb ik nodig om mijn dak te isoleren? Waarvoor heb ik een bouwvergunnig nodig? Hoe een gratis energieaudit aanvragen? Wat moet ik doen als ik mijn energiefactuur niet meer kan betalen? Wat doet de stad als een verhuurder zijn woning niet aanpast? … worden allemaal beantwoord.

het programma:

11 u – 12 u Ivo Pallemans (energiedeskundige) doet het grote energieverhaal uit de doeken + aansluitend een receptie

14 u – 17 u water- en energiebeurs

Deze grote dag vindt plaats in de Buurtloods, Patrijsstraat 10, 9000 Gent (op 200 meter van de Weba). Met het openbaar vervoer bereikbaar met bus 6. In de buurt is er voldoende parkeerplaats.

 

Bezoekende ouders aan de beurs kunnen hun kinderen laten spelen in -onze eveneens gratis- kinderopvang.

Voor meer info, mail naar: info@jurgenbockstaele.be of bel 0497 37 22 11

 

In het bestuur van Curieus Muide/Meulestede zit Martine De Regge (schepen), Marc Lootens (voorzitter van de provincieraad) en ikzelf (ocmw-raadslid). Zij zullen uiteraard ook aanwezig zijn. Martine zal eveneens aan de bezoekers uitleggen waarom de stad Gent REGent heeft opgericht en wat dat doet.

 

Tot dan!

Advertenties

de Stad Gent zal een aanvraag tot erkenning ramp indienen

Op donderdag 15 mei ’08 trok een fel onweer van zuid naar noord over Gent. Daarbij liepen tal van straten en huizen onder water. Sommige buurten werden niet voor de eerste keer geconfronteerd met dergelijke ellende. Vooral de deelgemeenten Ledeberg, Gentbrugge en Oostakker werden zwaar getroffen. De stad Gent heeft aangekondigd dat ze de hevige regenval van 15 mei als ramp wil laten erkennen. Burgemeester Daniël Termont zal daarvoor bij de provinciegouverneur een aanvraag indienen. De eigenlijke beslissing over de erkenning als ramp wordt uiteindelijk genomen door minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael.

Als de wateroverlast als ramp wordt erkend, dan belooft de stad om de inwoners te helpen bij het invullen van de aanvraagformulieren voor een tegemoetkoming. Intussen roept Gent de slachtoffers van de wolkbreuk op om met een zo volledig mogelijk dossier (eigen foto’s, krantenknipsels, raming van de schade, …) contact op te nemen met de verzekeraar bij wie ze een brandverzekering afgesloten hebben. De verzekering dekt automatisch schade door wateroverlast.

Ondertussen inventariseerde de stad samen met de watermaatschappij TMVW de schade. Een overzicht van de wateroverlast en de maatregelen die de stad neemt of zal nemen: 1) Krijtestraat, Goedlevenstraat (Oostakker); oorzaak: de capaciteit van de ingebuisde Krijteloop is ontoereikend; maatregelen: een nieuwe regenwateras in de Slotendries, Groenstraat, Goedlevenstraat en Krijtestraat. In een eerste fase wordt volgend jaar de riolering aangepakt in de Krijtestraat tussen Aan De Ratte en de Waterstraat. 2) Wolfputstraat, Gentstraat en omgeving (Oostakker); oorzaak: riolen kunnen water van abnormale regenval niet slikken; maatregelen: plaatsing van een collector met nieuwe en grotere rioleringen, o.m. in Wolfputstraat. Daarnaast nieuwe verbindingsleiding tussen Kleemstraat en Drie Zwaantjesstraat met directe lozing in Sifferdok. De bouwvergunning hiervoor is aangevraagd. Ook ontwerpplannen voor Drieselstraat en Gentstraat. 3) Beelbroekstraat en omgeving (Oostakker); maatregelen: hier komt een nieuwe afvalwaterleiding en een herwaardering van de grachten. Op de Antwerpsesteenweg komt een bufferbekken om de toevloed van regenwater op te vangen. 4)Rietgracht en Halvemaanstraat (Sint-Amandsberg); oorzaak: water keert deels terug in inbuizing in Veenakkerstraat; maatregelen: nieuwe regenwaterafvoeras in Goedlevenstraat en omgeving zal debieten verminderen. Ingenieurs bekijken hoe ze de afwatering in Halvemaanstraat en Spitaalpoortstraat kunnen verbeteren. 5) Weldadigheidsstraat (Ledeberg); oorzaak: hier kwam de wolkbreuk enkele weken te vroeg. Er zijn immers collectorwerken aan de gang in de straat. Tijdens de werken staan er mobiele pompen geïnstalleerd met een hogere capaciteit dan het oude pompstation maar die bleken ontoereikend. Ook de nieuwe overstortleiding was nog niet operationeel; maatregelen: in de week van 26 mei wordt de verbinding tussen het pompstation en die leiding gerealiseerd, wat het risico op wateroverlast aanzienlijk moet verkleinen.

bron: naar het Nieuwsblad, redactie.be

Concertzaal De Bijloke heet voortaan Muziekcentrum De Bijloke Gent

Na jaren van renoveren en verbouwen is het Gentse muziekcomplex klaar. Het muziekcentrum beschikt voortaan naast de bestaande grote concertzaal (de vroegere ziekenzaal van het Bijloke ziekenhuis) over meerdere presentatieplekken waaronder het auditorium en de bibliotheek, diverse foyers voor publiek en artiesten, moderne artiestenloges en kantoren voor administratie en ticketverkoop.

De omschrijving ‘concertzaal’ dekt niet langer de volledige lading. De term muziekcentrum –waarin muziek letterlijk centraal staat– is een meer correcte omschrijving. Vandaar de naamsverandering van vzw Stedelijke Concertzaal De Bijloke naar vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent.

Op donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag  8 september 2007 gooit het Muziekcentrum De Bijloke Gent zijn deuren wijd en gratis open ter gelegenheid van de feestelijke ingebruikname van deze nieuwe gebouwen voor publiek, artiesten en administratie.  Feesten doet men op een manier zoals het een muziekcentrum past: met veel muziek, stuk voor stuk uitgevoerd door topartiesten die een nauwe band met het huis hebben. Er is muziek uit de renaissance, barok, romantiek en twintigste eeuw. Maar er is ook barokopera,  de geboorte van een nieuw internationaal strijkkwartet, muziektheater voor kinderen, verrassende nieuwe muziek, jazz, pop en tal van boeiende artistieke kruisbestuivingen.

   

Op het programma staan o.m. Sioen, B’Rock, il Fondamento, Tineke Postma, Rye Jehu, Jerboa, deFilharmonie, Ronald Brautigam, John Cage en vele andere.
Het hele festival is gratis, maar om zeker te zijn van een plaats wordt er best gereserveerd. Dit kan via het bespreekbureau van Muziekcentrum De Bijloke Gent, tel. 09 269 92 92, e-mail tickets@debijloke.be

gerelateerd: In 1228 ontstond De Bijloke. Het Bijlokeziekenhuis verhuise in 1982 naar de site Henri Dunantlaan. Door de fusie met het Institut Moderne kreeg het Gentse openbare ziekenhuis in 1998 de naam Jan Palfijn.

bron: Gent.be & janpalfijn.be

Tweebenige Japanner in het Citadelpark

Op dinsdag 7 augustus 2007 start de Stad Gent met de plaatsing van een originele tweebenige Kotojilantaarn in het Citadelpark. Gent kreeg deze lantaarn vorig jaar van haar Japanse zusterstad Kanazawa, naar aanleiding van de 35 jaar jumelage. De werken zullen drie dagen duren. Op 10 augustus wordt de lantaarnpaal plechtig ingehuldigd.

Vorig jaar vierden Gent en Kanazawa (Japan) het 35-jarig jubileum van hun jumelageakkoord (een verband tussen partnersteden). In die 35 jaar is de relatie tussen de twee steden intenser geworden en vandaag is er sprake van een hartelijke band. Naar aanleiding van het jubileum overhandigde Gent een bas-reliëf van de Maagd Van Gent aan Kanazawa. Kanazawa beantwoordde dat gebaar met de schenking van een originele tweebenige Kotojilantaarn.

 

Deze ceremoniële lantaarnpaal wordt geplaatst in het Citadelpark, aan ‘Het Moorken’, tussen de Scribedreef en de Charles de Kerchovelaan. Gespecialiseerde technici uit Kanazawa reizen daarvoor speciaal naar Gent. Ze zullen worden bijgestaan door hun collega’s van de Gentse Groendienst. De werken nemen drie dagen in beslag. Op vrijdag 10 augustus 2007 om 17.30 uur wordt de lantaarnpaal ingehuldigd door Rita Uyttendaele, schepen van Bevolking en Protocol. Er zal een korte ceremonie plaatsvinden.

De zes andere zustersteden van Gent zijn:

Saint-Raphaël (Frankrijk, sinds 1958)
Wiesbaden (Duitsland, sinds 1969)
Kanazawa (Japan, sinds 1971)
Melle (Duitsland, sinds 1977)
Tallinn (Estland, sinds 1982)
Mohammedia (Marokko, sinds 1982)
Nottingham (Groot-Brittannië, sinds 1985)

bron: Gent.be

Op zoek naar een kinderfiets in Gent?

Ga dan naar de tweedehandsmarkt van kinderfietsen op zaterdag 5 mei in Gent. De stad organiseert dit voor de 6de keer in samenwerking met de fietsersbond Gent.

Heb je zelf een (kinder)fiets te verkopen of wil je er één kopen ga dan tussen 9 u en 12 u naar het Woodrow Wilsonplein (Gent-Zuid). Inschrijven is gratis en kan op de dag zelf gebeuren. Snelle inschrijvers krijgen bovendien een leuke attentie. Je kan er op 5 mei ook je fiets gratis laten registeren; een stap om fietsdiefstal te voorkomen.

Iets anders: Waarom blijven er ’s avonds nog zo véél mensen zonder licht op hun fiets rijden? Ze zijn zo moeilijk zichtbaar en kwetsbaar.

Mocht je nog vragen hebben, kan je bellen naar 09 266 77 70.

bron: Dienst Mobiliteit Gent

Informatievergadering over de werken aan de Dendermondsesteenweg

In april starten de weg- en rioleringswerkzaamheden op de Dendermondsesteenweg vanaf het Antwerpenplein tot aan het kruispunt met de Louis Schuermanstraat. Hierbij wordt ook het Heirnisplein heringericht. Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen (gedeputeerde Hertog), in nauwe samenwerking met de Stad Gent (schepen De Regge).

De rijweg wordt aangelegd in een asfaltverharding waarbij de fietssuggestiestroken in een andere kleur zullen worden aangeduid. Parkeerstroken worden zoveel mogelijk in het nieuwe straatbeeld ingepast. Voor de voetgangers worden voldoende brede trottoirs voorzien. De straat zal worden verfraaid met bomen die een smalle opgaande kruin hebben.

Deze werkzaamheden zullen op maandag 2 april 2007 starten. De totale uitvoeringstermijn bedraagt 200 werkdagen. De werken zijn als volgt gefaseerd:

  • fase 1 (van maandag 2 tot en met vrijdag 6 april): aanleg riolering op het Antwerpenplein vanaf Land van Waaslaan tot Dendermondsesteenweg;
  • fase 2 (start maandag 16 april): vak Antwerpenplein tot inrit winkelcentrum;
  • fase 3: vak inrit winkelcentrum – Evarist De Buckstraat;
  • fase 4: vak Evarist De Buckstraat – Heernisplein;
  • fase 5: vak Heernisplein – kruispunt Dendermondsesteenweg – Klinkkouterstraat – Louis Schuermanstraat.

Vooraf aan de start van de werkzaamheden organiseert de Dienst Voorlichting in samenwerking met de Dienst Wegen van de Provincie Oost-Vlaanderen en de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen op donderdag 15 maart 2007 een informatievergadering, waarop de geplande werkzaamheden zullen worden toegelicht. Na deze toelichting kunnen de aanwezigen vragen stellen.
Deze vergadering heeft plaats om 20 uur in de polyvalente zaal op de eerste verdieping van de stedelijke basisschool ‘Ten Berg’, Schoolstraat 27/29, 9040 Sint-Amandsberg.

Het panel zal onder meer bestaan uit:

  • Martine De Regge, schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energiegebruik;
  • Dirk De Baets, directeur-manager, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen;
  • Patrick Van De Velde, hoofdindustrieel ingenieur Bouwkunde, Dienst Wegen, Provincie Oost-Vlaanderen;
  • Jacques Vandevelde, industrieel ingenieur, Dienst Wegen, Provincie Oost-Vlaanderen;
  • Jo Dewaele, aannemer.

Moderator is voorlichtingsambtenaar Hilde Ballegeer.

De buurtbewoners van het gebied binnen de Land van Waaslaan, de as Schoolstraat-Adolf Baeyensstraat-Cécile Cautermanstraat (+ Gentbruggestraat), de Aannemersstraat en de spoorweg kregen een uitnodigingsfolder voor deze informatievergadering in de bus.

bron: Gent.be

Gentenaars beschikken weer over hun Sint-Pietersplein

De Gentenaar heeft lang moeten wachten om weer op zijn groot plein, het Sint-Pietersplein, te kunnen lopen. Eindelijk is het zover, op zaterdag 30 september wordt het Sint-Pietersplein en de parkeergarage onder het plein officieel geopend met een gratis evenement voor jong en oud.

De werken voor de bouw van de ondergrondse parkeergarage van het Sint-Pietersplein (P10) en de aanleg van het nieuwe plein zijn niet altijd makkelijk geweest voor de omwonenden.

Alle Gentenaars en bezoekers worden uitgenodigd op een spetterend evenement voor jong en oud op het Sint-Pietersplein en in de parkeergarage. Van 14 u tot 18 u kan men kan er petanque spelen, met botsauto’s rijden, op een springkasteel spelen, naar de drive-in bioscoop fietsen in de parkeergarage, met gekke fietsen rijden, deelnemen aan een interactieve zoektocht, de 6-daagse fietsen op rollen, naar het museum in de parkeergarage, …

Om 21u wordt een openluchtfilm geprojecteerd op groot scherm, in samenwerking met het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen-Gent. In het kader van het Kubrick jaar werd gekozen voor ‘The Killing’, een film uit 1958.

Vanaf 20 uur kan er geparkeerd worden in de parkeergarage. Van zaterdag 30 september (20 u) tot en met maandagochtend 2 oktober (7 u) kan er gratis geparkeerd worden!

Bij zo’n opening had ik ook nog graag vuurwerk gezien.

 

bron: Gent.be