Categorie archief: ocmw Gent

bewoners van de rvt’s van het Gentse OCMW chatten en e-mailen

In ons woon- en zorgcentrum (wzc) Het Heiveld (Sint-Amandsberg) werd in maart 2008 al een eerste digitale brug geïnstalleerd. Ondertussen zijn er heel wat bewoners niet meer van de computer weg te slaan. De ‘digitale brug’ is een project waarbij jongeren en senioren gratis leren surfen, chatten en e-mailen.

Gisteren opende OCMW-voorzitter Geert Versnick samen met mij en aantal andere collega’s van de raad een nieuwe digitale brug in ons wzc De Vijvers (Ledeberg). Het project is gesponsord door de serviceclub Soroptimist en Belgacom.

Zowel de bewoners, familieleden, bezoekers, jongeren van De Pagadder (vakantiewerking van het OCMW) en ook buurtbewoners kunnen er terecht om te chatten of te surfen. Voorzitter Versnick zei in zijn speech: “Met deze internetruimte slaan we figuurlijk een digitale brug tussen wie in de samenleving wel en wie geen toegang heeft tot het digitale medium. Een computer kost geld en je moet er ook mee leren werken. Senioren hebben soms wel het geld maar niet de kennis en jongeren hebben soms wel de kennis maar niet het geld. Met de digitale brug slaan we dus 2 vliegen in één klap. De computers staan ter beschikking en de jongeren kunnen de ouderen leren internetten. Op deze manier slaan we ook figuurlijk een brug tussen jong en oud.”

De eerste digitale brug in Sint-Amandsberg is een succes. “Tijdens de openingsuren zijn de computers zo goed als compleet volzet. De meeste gebruikers hadden voorheen nauwelijks voorkennis van pc”, vertelt Joris Beaumon, stafmedewerker sociale zaken bij het OCMW Gent. Maar na een half jaar zijn de senioren al geroutineerde internetgebruikers en hebben ze de voordelen van de digitale wereld ontdekt. Er wordt volop ‘gegoogled’ naar zaken uit het verleden of naar informatie voor het beoefenen van hun hobby (partituren opzoeken, informatie over schilderen, enz …). Maar het internet is voor de senioren ook een handig medium geworden om op een gemakkelijke manier contact te houden met familieleden; en dat vind ik belangrijk.

In het wzc Zonnebloem (Zwijnaarde) was er al een internetcafé en in het wzc De Liberteyt (Wondelgem) beschikt iedere kamer over een draadloze internetaansluiting (!)

Vanaf vandaag krijgen de bewoners van wzc De Vijvers de kans om met een pc te leren werken zodat ze kunnen chatten met hun familie. Om de bewoners van De Vijvers te introduceren in de digitale wereld werd er tijdens de officiële opening een chatsessie georganiseerd met de geroutineerde chatters van Het Heiveld.

Net zoals in WZC Het Heiveld plant De Pagadder in De Vijvers volop activiteiten om de kinderen de komende maanden met de computer te leren werken. De kinderen en jongeren mogen er hun huiswerk komen maken of leren er werken met de computer.

Omdat De Vijvers zo veel mogelijk probeert de buurt te betrekken in het woon- en zorgcentrum, mogen ook de buurtbewoners de computers gratis gebruiken. De Digitale Brug staat dagelijks open voor iedereen van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.

Het project de digitale brug is er kunnen komen op initiatief van Soroptimist International. Soroptimist International is een wereldwijde niet-gouvernementele organisatie van hoogopgeleide vrouwen, die door acties en projecten op lokaal, nationaal en internationaal gebied de rechtspositie van vrouwen in alle leeftijdscategorieën wil verbeteren. Soroptimist organiseerde vorig jaar een benefiet om de Digitale Brug te kunnen uitwerken; zij schonken gisteren aan het OCMW Gent een cheque van 10.000 euro.  Er werd ook gezocht naar sponsors voor dit project. “De Helpende Hand” van Belgacom was bereid om voor de eerste digitale brug 8 tweedehands computers te schenken. ‘Helpende Hand’ is een project van Belgacom waarmee de solidariteit en het sociale engagement worden aangemoedigd en gestimuleerd. Via deze weg worden bijvoorbeeld sociale projecten ter bevordering van de communicatie gesponsord. Digipolis, de IT-partner van de steden en OCMW’s van Antwerpen en Gent, zorgde voor de internetaansluiting en de software-installatie. Voor de digitale brug in Ledeberg werden aan het OCMW 24 bureautafels en 5 tweedehands computers geschonken.

In naam van de bewoners en het personeel, zeg ik hierop: bedankt!

Advertenties

Minderbedeelden genieten van cultuur in Gent aan 1 euro

Ook dit jaar weer geeft het OCMW Gent steun aan Gentenaars die naar een aantal grote culturele activiteiten in de stad willen gaan. Zo kunnen OCMW-cliënten voor 1 EUR naar:

OdeGand (normale prijs 20 EUR in vvk)

Festival Avanti (normale prijs 10 EUR)

Filmfestival Gent

Voor meer info kunnen onze cliënten terecht in één van onze 8 welzijnsbureaus. Klik hier voor de adressen. Nog voor 2012 komt er een welzijnsbureau in Ledeberg bij.

35 jaar lokaal dienstencentrum Ten Hove

Ik berichtte er hier deze week al eerder over. Ondertussen is het feest voor de 35-jarige verjaardag van het lokaal dienstencentrum Ten Hove achter de rug. Het was een stijlvol en verzorgd feest. Het weer maakte het allemaal nog mooier; zeker de scènes van het vroegere begijnenleven dat schitterend werd nagespeeld door de bezoekers van Ten Hove. Voila nu foto’s die ik kon nemen; tijdens de academische plechtigheid kon ik moeilijk foto’s nemen vanop mijn plaats – dat zou te veel opgevallen zijn en bovendien niet gepast zijn. De plechtigheid was ook heel boeiend met een vlotte presentatie en toespraken door allerlei mensen zoals trouwe bezoekers, een stadsgids (?), de centrumleider en de OCMW-voorzitter.

    

Lokaal Dienstencentrum Ten Hove (OCMW Gent)

    

De begijnen kwamen weer tot leven.

   

Nieuwe scène: het Franse leger kwam de begijnen vertellen dat ze moesten vertrekken.

   

OCMW-raadsleden: Bockstaele – Bottequin – Lampaert en fractiemedewerkers sp.a & Open VLD

Gents OCMW lokaal dienstencentrum Ten Hove wordt 35 jaar

Het OCMW Gent beschikt over 8 lokale dienstencentra (= LDC) die allerlei activiteiten aan Gentse senioren aanbieden. Tijdens de huidige legislatuur zullen er 2 LDC’s bijkomen in Sint-Amandsberg en Ledeberg. In de wijk Muide/Meulestede komt er een nieuw lokaal diestencentrum De Waterspiegel. Er komen ook studies om een LDC in Oostakker/Kanaaldorpen, Drongen, Zwijnaarde, … te bouwen. Tijdens de beleidsbesprekingen hebben ik voornamelijk aan de kar getrokken voor Sint-Amandsberg en Oostakker/Kanaaldorpen.

Het oudste dienstencentrum van onze stad -en meteen ook van Vlaanderen- viert komende vrijdag 9 mei om 14.30 u zijn 35-jarig bestaan. Vandaag zijn er 154 erkende LDC’s.

Vrijdag zullen de senioren terugkijken in het verleden door onder andere de bezoekers op elke hoek van Begijnhofdries mee te nemen naar drie eeuwen terug toen Ten Hove nog café De Zwarte Kat was en kunstenaars en begijnen er de straten vulden. Daarnaast zal er een debat zijn over de toekomst van de lokale dienstencentra.

De Zwarte Kat en de begijnen

Ten Hove heeft door de ligging in Begijnhofdries een rijk historisch verleden. De senioren van Ten Hove nemen op elke hoek van de straat iedereen mee terug in de tijd. Uitgedost als echte begijnen spelen zij in een eerste tafereel het leven na ‘op de dries’ in 1750.

In een tweede tafereel wordt een sprong voorwaarts genomen naar het begin van de 19de eeuw toen de ontmanteling van het Elisabethbegijnhof begonnen was. De begijnen krijgen het moeilijk onder het antiklerikale liberale stadsbestuur en worden onder druk gezet om hun begijnhof te verlaten.

Het derde tafereel speelt zich af in de periode na WOII toen het begijnhof het toevluchtsoord werd van kunstenaars en verpauperde Gentenaars. Er waren maar liefst vijf cafés in het Begijnhof, wat erop wijst dat de wijk altijd veel belang hechtte aan het solidariteits- en groepsgevoel.

Eind jaren ’60 was De Zwarte Kat de meest gekende herberg omdat de vrouw des huizes ook eten en onderdak gaf aan zij die het zich niet konden veroorloven. Dat volkse leven wordt uitgebeeld in het vierde en laatste tafereel.

Bij mijn werkbezoek aan het LDC Ten Hove enkele weken terug heb ik –volgens mij- de dames van het naaiatelier de kledij zien maken.

van het Hof van Olijven naar LDC Ten Hove:

Ten Hove was oorspronkelijk een ‘convent’. Een convent was de verblijfplaats van arme begijnen, die het zich niet konden veroorloven om een eigen huis in het begijnhof te betalen. In zo’n convent leefden de begijnen samen in gemeenschappelijke ruimtes. Ten Hove verwijst naar het Hof van Olijven, een bijbels tafereel.

Naast het lokaal dienstencentrum zijn er de seniorenwoningen Ter Pielvaecx. Ter Pielvaecx is ook zo’n convent waarvan de oorspronkelijke naam behouden bleef. Het typische aan de seniorenwoningen van Ter Pielvaex is dat het een alternatieve vorm van wonen is, namelijk groepswonen. Dat houdt in dat de bewoners elk hun eigen flat hebben, maar ze dragen verantwoordelijkheid voor elkaar.

Als OCMW-bestuur hebben we beslist onze verkommerde panden aan het Elisabethbegijnhof de komende jaren te verbouwen tot extra seniorenwoningen.

foto’s: In 2006 bezocht ik samen met Martine De Regge de opendeurdagen van het LDC Ten Hove

Wat doet een lokaal dienstencentrum?

“Mooie realizatie van COO-Gent: Dienstencentrum ‘Ten Hove’ voor bejaarden geopend” bloklettert de krant op 10 februari 1973. Ten Hove werd op 16 februari 1973 opgericht door de toenmalige Gentse Commissie voor Openbare Onderstand (COO); ik was nog niet geboren. Ten Hove was het eerste dienstencentrum in Vlaanderen. Het vormde de pionier in een nieuwe aanpak in de hulpverlening voor senioren. Na Gent volgde in datzelfde jaar een dienstencentrum in Brugge en Mechelen.

Er zijn mensen die een dienstencentrum binnenstappen enkel voor informatie, anderen houden er een bar en praatcafé open, bezoeken eenzame senioren, geven infoavonden over het samenleven tussen allochtonen en autochtonen of doen boodschappen voor bewoners die niet goed te been zijn. Maar ook een gepensioneerde professor vindt er zijn gading door het geven van lessen filosofie. Een andere vrijwilliger doceert danslessen in samenwerking met de school voor Bijzonder Onderwijs in de buurt.

Deze variatie maakt de lokale dienstencentra uniek in hun soort en het draagt ertoe bij dat de solidariteit in de buurt vergroot, dat mensen zelfredzaam blijven en hun talenten kunnen doorgeven aan nieuwe generaties.

Programma vrijdag 9 juni:

Er is een academische zitting in de Sint-Elisabethkerk. Frank Vervaet, centrumleider van Ten Hove, zal de rol van de lokale dienstencentra samenvatten met de nodige beeldspraak: “een dienstencentrum is zoals een oceaan, van ver lijkt het een oneindig grote blauwe vlek, maar als je dichter kijkt vanuit een bepaalde hoek zie je tal van verschillen, zoals een strand, een school vissen of een eiland…” Hiermee wordt de diversiteit benadrukt waarvoor een lokaal dienstencentrum staat: er is een groot potentieel aan mogelijkheden, waarbij de bezoekers zelf aangeven welke behoefte zij willen ingevuld zien in hun buurt.

OCMW-voorzitter Geert Versnick zal het belang dat hij en het bestuur hecht benadrukken aan het specifieke beleid van de lokale dienstencentra. Ik zetel in het bijzonder comité lokale dienstencentra (= commissie); wij vergaderen met o.a. de centrumleiders om de 3 maanden. Daarnaast heb ik bijna alle Gentse OCMW-dienstencentra een werkbezoek gebracht om een betere kijk te krijgen op hun werking. Uiteraard ben ik er vrijdag ook bij! Alvast gefeliciteerd Ten Hove en een dikke proficiat voor Frank met zijn medewerkers en de vele bezoekers. Ik wens jullie nog veel plezier met jullie werking.

 

Voor meer info rond de verjaardagsactiviteiten van het Lokaal Dienstencentrum Ten Hove (Begijnhofdries 15, 9000 Gent): 09 225 04 10; Frank Vervaet, centrumleider of de website van het OCMW Gent

flinke stijging energiekosten Gentenaars

In 2007 steeg de energiesteun van het OCMW Gent van 358.926,44 euro naar 529.123,58 euro voor Gentenaars met financiële moeilijkheden; m.a.w. een trieste stijging van bijna 50%.

Ik word hier twee keer per maand mee geconfronteerd op de lokale adviescommissie gas en elektriciteit. Daar probeer ik steeds samen met de collega’s van de OCMW-energiecel en de vertegenwoordigers van Eandis en IMEWO een oplossing op maat te zoeken voor de Gentenaars die hun energiefactuur niet kunnen betalen; uiteraard mits een engagement van de betrokkene. De schuld varieert van 200 tot soms 4.000 euro.

bron: OCMW communicatie & voorlichting

het ocmw Gent stelt beleidsnota 2007-2012 voor

Woensdagmorgen stelden wij (als meerderheid sp.a-Open VLD-Spirit) onze beleidsnota voor van het OCMW Gent legislatuur 2007-2012. We nodigden de pers uit in de Sint-Vincentiuskapel (onze ontwijde kapel die dienst doet als cultureel centrum). Volgende week woensdag 20 februari wordt de beleidsnota met de collega’s van de oppositie besproken in een extra OCMW-raad. Nadien zal ik regelmatig enkele punten opsommen op deze blog; zeker de aandachtspunten waarvoor ik geijverd heb en die dus de komende jaren zullen gerealiseerd worden.

het OCMW rust- en verzorgingscentrum De Liberteyt geopend

Op 23 november opende minister Keulen en OCMW-voorzitter Versnick het nieuwe en 4de rust- en verzorgingscentrum De Liberteyt te Wondelgem. Uiteraard was ik als één van de 15 raadsleden er ook bij, net zoals de meeste van mijn collega’s uit de OCMW- en de gemeenteraad. Tal van andere Gentse prominenten kwamen naar de openingsreceptie; sommigen van hen zullen hier ooit nog komen wonen. Maar op de eerste rij zaten -terecht- de bewoners die daar zin in hadden.

 

 

De Liberteyt is er gekomen ter vervanging van het verouderde (en ondertussen afgebroken) rusthuis Sint-Jozef. Waar vroeger het Wondelgemse Sint-Jozef stond, ligt nu de tuin van De Liberteyt. Vooraan -aan de straatkant- staan de mooie beelden van kunstenares en auteur Geertrui Daem. De schitterende beelden -die helaas al het slachtoffer zijn geweest van vandalisme- verwelkomen de voorbijganger en de bezoeker van het OCMW-zorgcentrum. Een moeder vertelde aan Geertrui Daem dat ze er elke dag met haar kindje passeert en hij elke dag het hondje uit de beeldengroep wil aaien. In het rust- en verzorgingscentrum loopt IceTea rond; de echte hond van de Liberteyt bewoners.

 

De Liberteyt is op zaterdag 24 november open voor alle Gentenaars die een kijkje willen komen nemen. Je zal versteld staan hoe mooi en groot de kamers zijn; op dit moment zijn het de grootste kamers van alle Vlaamse rusthuizen.