Categorie archief: ocmw Gent

opendeurdag in een stukje OCMW Gent

Vandaag is het opendeurdag in de Gentse OCMW rust- en verzorgingscentra. In het kader van de Vlaamse seniorenweek openen een aantal van onze instellingen gericht op senioren hun deuren. De seniorenwerking is een groot en belangrijk deel in het takenpakket van het Gentse OCMW. Met het departement OTB (ouderen- en thuiszorgbeleid) word ik het meest geconfronteerd. Bij het begin van de legislatuur -bijna een jaar geleden- koos ik in onze fractie de specialisatie “Gentse senioren”.

Het OCMW Gent kan -na de nodige investeringen- fier zijn om de kwaliteitsvolle en moderne instellingen voor te stellen:  

“Het Heiveld” in de Antwerpsesteenweg 776 te Sint-Amandsberg.

“De Vijvers” in de Walstraat 1 te Ledeberg.

“Zonnebloem” in de Hutsepotstraat 29 te Zwijnaarde.

“De Liberteyt” in de Vroonstalledries 22 te Wondelgem. Al een aantal maanden actief, maar sinds gisteren officieel geopend.

In onze rust- en verzorgingstehuizen kan je kennis maken met de bewoners en ons gekwalificeerd en vriendelijk personeel. Zij staan je graag te woord.

Daarnaast staan de deuren van 2 van onze 8 lokale dienstencentra vandaag ook wagenwijd open voor de Gentenaars.

“de Muide” in de New Orleansstraat 263-267 te Gent.

“Ten Hove” in de Begijnhofdries 15 te Gent.

Welkom!

Advertenties

lol: een man op bezoek in het OCMW

Een familielid stuurde me onderstaande grap i.v.m. het OCMW. Voor alle duidelijkheid het is niet echt gebeurd en het speelt zich zeker niet af in Gent.

Een gepensioneerde man gaat naar het OCMW om een uitkering te vragen. Na lange tijd wachten, is hij aan de beurt. De bediende aan het loket vraagt zijn identiteitskaart om zijn ouderdom te controleren. Hij vindt ze niet en realiseert zich dat hij ze in zijn brieventas thuis heeft laten liggen.

Hij zegt tegen de vrouw dat hij naar huis zal gaan en met zijn identiteitskaart terug zal keren. Waarop de OCMW-medewerkster zegt: “Doe de knoopjes van uw hemd eens open.” Hij opent zijn hemd en de loketbediende ziet veel grijs borsthaar. “OK” zegt ze “dat zegt genoeg, u bent oud genoeg voor de uitkering”. Nadat de papieren ingevuld zijn, gaat de man tevreden naar huis en thuis vertelt hij aan zijn vrouw wat hij heeft meegemaakt. Zij zegt daarop “Je had je broek moeten uitdoen, dan kreeg je wellicht nog invaliditeitstoelage ook.”

12 mei: dag van de verpleegkundige

Alle dagen, maar vandaag in het bijzonder op de dag van de verpleegkundige, dank ik alle verpleegkundigen in Gent voor de goede verzorging van hun patiënten. Vooral zij die zich dagelijks inzetten in de OCMW-instellingen en het AZ Jan Palfijn.

De verpleegkundigen in Gent zijn met te veel om hen persoonlijk te bedanken; vandaar dat ik dit hier doe.

Onderbergen 86 is de hoofdzetel van het OCMW Gent

In onderstaande gebouwen gebeuren alle politieke beslissingen van het Gentse OCMW. Onderbergen 86 is naast het stadhuis en het provinciehuis een ander belangrijk Gents politiek gebouw. De grote herenhuizen liggen wat verscholen in Onderbergen (als je van het gerechtsgebouw komt naar links). Veel Gentenaars weten deze gebouwen niet staan; het ligt dan ook niet in het meest bewandelde stuk van Onderbergen. Dit stukje straat ligt er door de kasseien heel slecht bij en zal dan ook heraangelegd worden. In Onderbergen 86 vind je o.a. het bureau en het kabinet van de voorzitter en de secretaris. De voorzitter is een politiek mandataris en de secretaris is benoemd. De huidige secretaris is Eric Wauters en hij is de hoogste ambtenaar van het OCMW; vergelijkbaar met de stadsecretaris bij de stad en de griffier bij de provincie. Sinds begin januari 2007 is het de zesde bestuursploeg waarmee de secretaris moet werken.

   

In Onderbergen 80 zijn de politieke fractiesecretariaten gehuisvest; voor de gemeenteraad is dat in de Sint-Niklaasstraat.

   

De raad is openbaar en komt elke tweede dinsdag van de maand samen. Door het openbare karakter kan iedereen naar de raad komen kijken en luisteren. De volgende raad is op dinsdag 8 mei. De oude raadzaal wordt nog voor meer vergaderingen gebruikt, want de raadsleden hebben uiteraard meer bijeenkomsten dan 1 keer per maand raad. Later meer hierover; zie alvast mijn agenda. En als er een oude raadzaal is, is er inderdaad ook een nieuw raadzaal. Die ligt meer aan de kant van de Sint-Martensstraat.

 

De hoofdadministratie van het OCMW Gent bevindt zich in de Campus Prins Filip in de Jubileumlaan. Verder heb je nog veel diensten verspreid over het Gentse grondgebied; zoals bv. de welzijnsbureaus, de lokale dienstencentra, de seniorentehuizen, de serviceflats, het OTC, de technische dienst, het archief, etc.

AZ Jan Palfijn gaat van start met een psychogeriatrie

Op woensdag 18 april is het Gentse AZ Jan Palfijn gestart met een afdeling psychogeriatrie. Op korte tijd is deze afdeling afgewerkt. Eigen personeelsleden worden op deze nieuwe dienst ingeschakeld. De eerste patiënten zijn aangekomen.

Later meer hierover.

de Liberteyt is voorgesteld aan de pers

Vanmiddag stelde voorzitter Geert Versnick en de aanwezige raadsleden -waaronder ikzelf- in Wondelgem het rusthuis de Liberteyt voor aan de pers. Het nieuwste rusthuis van het OCMW Gent is een pareltje. Het heeft de grootste kamers van alle rusthuizen in Vlaanderen. De kamers zijn voorzien van eigen kitchenette en flatscreen tv. Dat laatste is niet omwille van de luxe, maar wel omwille van de veiligheid. Er is weinig kans dat flatscreens imploderen.

Ondertussen is men vanmiddag begonnen met de afbraak van het oude rusthuis Sint-Jozef net naast de Liberteyt. Over een week zal er niets meer te zien zijn van het vroegere seniorentehuis, dat helemaal verouderd was. Daarna begint men met de aanleg van de parking en de tuin. Als dat klaar is, zal het nieuwste Gentse seniorentehuis geopend worden; dan zal iedereen kunnen komen kijken. Ik hou jullie dus op de hoogte.

   

    

ruime kamers

   

o.a. een gezichtsbehandeling voor enkele bewoonsters

   

afbraak van Sint-Jozef (Wondelgem) 

AZ Jan Palfijn is babyvriendelijk

Het AZ Jan Palfijn is als enig Oost-Vlaams ziekenhuis geselecteerd als kandidaat voor het Unicef-label ,,Babyvriendelijk ziekenhuis”. Om dat label te verdienen, moet een ziekenhuis voldoen aan voorwaarden die de band tussen moeder en kind bevorderen; bv. een zuigeling vriendelijke omgeving waar het geven van borstvoeding wordt bevorderd. Belangrijk is dat 75 procent van de pasgeborenen bij het verlaten van de kraamafdeling uitsluitend borstvoeding krijgt. Jan Palfijn is er bijna: in 2006 strandde het op 72,53 procent. Vorig jaar werden er 1.349 baby’s geboren, een stijging met 7,8 procent tegenover 2005. Proficiat aan de artsen, vroedvrouwen en verpleegkundigen voor hun belangrijk aandeel in het halen van dit internationaal kwaliteitslabel.

Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding. Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te dragen:

  1. dat zij een beleid ten aanzien van borstvoeding op papier hebben, dat standaard bekend gemaakt wordt aan alle betrokken medewerkers;

  2. dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid;

  3. dat alle zwangere vrouwen voorgelicht worden over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven;

  4. dat moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind geholpen worden met borstvoeding geven;

  5. dat aan vrouwen uitgelegd wordt hoe ze hun baby aan moeten leggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder gescheiden moet worden;

  6. dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie;

  7. dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven (‘rooming-in’);

  8. dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd;

  9. dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen gegeven wordt;

  10. dat er borstvoedingsbegeleidingsgroepen (moedergroepen) gevormd kunnen worden en dat vrouwen bij het beëindigen van de zorg naar deze groepen verwezen worden.

bron: (Tom Dams) Gentenaar.be – vzwborstvoeding.be